Podpisanie umowy projektowej

Miło nam poinformować, iż Gmina Bochnia rozpoczęła projekt “Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”, wspierany przez Program “Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” finansowany częściowo przez Fundusze norweskie i EOG. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 14 mln zł, przy całkowitym koszcie wynoszącym 20 mln zł.

Inicjatywa ta ma na celu kompleksową modernizację energetyczną szkolnych budynków w Bochni, co obejmuje zarówno działania zmniejszające zapotrzebowanie na ciepło, jak i instalacje fotowoltaiczne, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. To ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i oszczędności energetycznych w Gminie Bochnia.

Projektem “Termomodernizacji budynków szkół Gminy Bochnia” objęte zostały: 

Wsparcie merytoryczne z zakresu edukacji ekologicznej i informacji zapewni Fundacja dla Edukacji Ekologicznej.

Post a comment