Konferencja podsumowującej projekt pn. „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” – relacja

W dniu 21 marca 2024r.  w Zesple Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej Curie w Lapczycy odbyła się konferencja podsumowująca projekt
pn. „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli Rad rodziców działających przy szkołach objętych projektem, dyrektorów szkół, przedstawicieli Urzędu Gminy Bochnia, dzieci.

Uroczystość otworzył Prezes Fundacji dla Edukacji Ekologicznej  (FDEE) Jarosław Szczygieł,

zaś konferencję poprowadziła Małgorzata Bartkiewicz Trener Biznesu Fundacji dla Edukacji Ekologocznej

Konferencje rozpoczął występ dzieci o tematyce ekologicznej z Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy.

Podczas spotkania przedstawiono cel projektu oraz zrealizowane prace służące obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach, a także rozwiązania zmniejszające zużycie energii elektrycznej w szkołach objętych projektem.

Na zakończenie konferencji wszyscy chętni mieli możliwość zwiedzić szkołę, w której przeprowadzono prace termomodernizacyjne.


Post a comment