Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych” z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Złożony wniosek o dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”. Przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy i przewiduje wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków (prace termomodernizacyjne: docieplenie budynków, modernizacja kotłowni c.o., montaż pompy ciepła), a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postać montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych.
Projektem objęte są:
Szkoła Podstawowa w Baczkowie
Zespołu Szkół Gminnych w Bogucicach
Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
Szkoła Podstawowa w Damienicach
Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
Zespół Szkół Gminnych w Łapczycy
Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych
Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie
Szkoła Podstawowa w Proszówkach
Szkoła Podstawowa w Stanisławicach

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków, która skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej a w konsekwencji redukcję emisji CO2

Całkowita wartość projektu: 17 642 014,17 zł
Koszty kwalifikowalne: 16 520 668,01 zł
Wartość dofinansowania: 11 564 467,60 zł