Projekt

Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia

wzrost oszczędności energii poprzez realizację inwestycji związanej z wykorzystaniem technologii iurządzeń ekologicznych

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza

promowanie nowych technologii w budownictwie

Otrzymaliśmy dofinansowanie!

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych"  z Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu" współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Złożony wniosek o dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia". Przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy i przewiduje wykonanie prac służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków (prace termomodernizacyjne: docieplenie budynków, modernizacja kotłowni c.o., montaż pompy ciepła), a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postać montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych.

10
Szkół
16520668.01
Koszty kwalifikowalne
17642008
Wartość projektu
11564466
Wartość dofinansowania

PARTNERZY