Uwaga: Tryb testowy jest włączony. W czasie trybu testowego żadne prawdziwe transakcje nie zostaną dokonane.

$
Dane osobiste

To make an offline donation toward this cause, follow these steps:

  1. Write a check payable to "Eko Gmina Bochnia"
  2. On the memo line of the check, indicate that the donation is for "Eko Gmina Bochnia"
  3. Mail your check to:

    Eko Gmina Bochnia
    111 Not A Real St.
    Anytown, CA 12345

Your tax-deductible donation is greatly appreciated!

Terminy

Suma darowizn: $10.00