• 20 mln zł na termomodernizację budynków szkół w Gminie Bochnia

    Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz merytorycznemu, którym objęła Gminę Bochnia, Fundacja dla Edukacji Ekologicznej możliwa jest realizacja projektu “Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” w ramach, którego podejmowane są kluczowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej szkół, redukcję emisji CO2 oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju gminy. W najbliższym […]

  • Podpisanie umowy projektowej

    Miło nam poinformować, iż Gmina Bochnia rozpoczęła projekt “Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”, wspierany przez Program “Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” finansowany częściowo przez Fundusze norweskie i EOG. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 14 mln zł, przy całkowitym koszcie wynoszącym 20 mln zł. Inicjatywa ta ma na celu kompleksową modernizację energetyczną szkolnych budynków w […]