„Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” ma charakter kompleksowy. Przewiduje wykonanie prac, służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji PV w następujących obiektach użyteczności publicznej:

 • Budynek Szkoły Podstawowej w Baczkowie
 • Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach im. Henryka Sienkiewicza
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Damienicach im. Króla Kazimierza Wielkiego
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy im. Mikołaja Kopernika
 • Zespół Szkół Gminnych im. Marii Skłodowskiej Curie w Łapczycy
 • Budynek Zespół Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Nieszkowicach Małych
 • Budynek Szkoły Podstawowej im. Generała Józefa Zachariasza Bema w Pogwizdowie
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Skwiruta w Proszówkach
 • Budynek Szkoły Podstawowej i Przedszkola Stanisławice

Ponadto projekt zakłada pokrycie zadań związanych z:

 1. Nadzór inwestorski.
 2. Promocja projektu w tym m.in.
 • Kampania informacyjna i promocyjna w lokalnych mediach oraz wśród społeczności;
 • Działania edukacyjne, zwiększające świadomość nt. efektywności energetycznej
 • Pomoce edukacyjne w tym gry edukacyjne;
 • Strona internetowa i media społecznościowe;
 • Tablice informacyjne i pamiątkowe;
 • Materiały informacyjne o promocyjne;
 • Wizyta studyjna.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej

Obsługa projektu.

Cel realizacji Projektu (max. 300 znaków):

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków, która skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii, a w konsekwencji redukcją emisji CO2. Cel jest w pełni zgodny z założeniami Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Diagnoza problemu, który ma być rozwiązany poprzez realizację Projektu (max. 400 znaków):

Potrzebą realizacji inwestycji jest faktyczne, zidentyfikowane w ramach przeprowadzonej analizy zapotrzebowanie na wzrost efektywności energetycznej budynków, której poziom przekłada się wprost na wielkość zużycia energii i związane z tym koszty, a w efekcie na skalę emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Analiza stanu istniejącego i możliwych sposobów rozwiązania problemu, w tym uzasadnienie wyboru wskazanej przez Wnioskodawcę metody/metod (max. 800 znaków):

Zastosowane w przeszłości technologie powodują niedostateczną szczelność budynków, co wpływa na duże straty ciepła i sprawia, że ponoszone są wysokie koszty związane z eksploatacją, jest również przyczyną niekorzystnych warunków jakie panują na obiektach i braku komfortu ich użytkowania. Dodatkowo, produkcja energii oparta na paliwach kopalnych powoduje znaczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego poprzez nadmierną emisję gazów ciepl. Term. spowoduje poprawę warunków użytkowania, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, projekt pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz znaczną redukcję ubytków ciepła, które pozwolą na obniżenie kosztów ogrzewania, znacznego zredukowania zanieczyszczeń powietrza.

Efekty Projektu (max. 300 znaków):

Przedsięwzięcie przyczyniać się będzie m.in. do:

 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • wzrostu oszczędności energii poprzez realizację inwestycji związanej z wykorzystaniem technologii i urządzeń ekologicznych,
 • promowania nowych technologii w budownictwie.

Grupa docelowa (max. 200 znaków):

 • Dyrektorzy placówek, uczniowie i nauczyciele Szkół objętych projektem;
 • Mieszkańcy Gminy, w tym rodzice uczniów Szkół objętych projektem;
 • Urzędy;
 • Organizacje ekologiczne.
2023-11-30 00:00 2023-11-30 00:00 Europe/Warsaw „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia”

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynków szkół Gminy Bochnia” ma charakter kompleksowy. Przewiduje wykonanie prac, służących obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii elektrycznej w postaci montażu instalacji PV w następujących obiektach użyteczności publicznej: Budynek Szkoły Podstawowej w Baczkowie Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach im. Henryka Sienkiewicza Budynek Szkoły Podstawowej im. […]

jarek@fdee.org